Bao nhiêu tuổi được kết hôn tại Việt Nam?

1. Đăng ký kết hôn là gì?

Đăng ký kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau trên phương diện pháp luật và được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Việc kết hôn phải đảm bảo điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Bao nhiêu tuổi được kết hôn? Độ tuổi đăng ký kết hôn mới nhất 2021

2. Bao nhiêu tuổi được đăng ký kết hôn

Theo quy định pháp luật mới nhất, nam, nữ kết hôn với nhau phải đáp ứng được điều kiện về độ tuổi như sau:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên;
  • Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Cách tính tuổi “đủ 20 tuổi” hay “đủ 18 tuổi” trong quy định về độ tuổi đăng ký kết hôn là tính theo tròn tuổi (đủ ngày, đủ tháng, đủ năm).

Ví dụ như: Nữ sinh ngày 13/08/2003 thì đến 13/08/2021 là đủ 18 tuổi. Như vậy kể từ ngày 13/08/2021 trở đi thì bạn nữ này đủ điều kiện về độ tuổi để được kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp không xác định được hay không đủ điều kiện để xác định chính xác ngày sinh, tháng sinh thì tính như sau:

  • Nếu chỉ xác định được năm sinh mà không xác định được tháng sinh thì tháng sinh được xác định là tháng một của năm sinh đó.
  • Nếu xác định được tháng sinh, năm sinh mà không xác định được ngày sinh thì ngày sinh được xác định là ngày mùng một của tháng sinh.

Ví dụ trường hợp nữ không xác định được chính xác ngày tháng năm sinh do chứng minh nhân dân/ giấy khai sinh chỉ ghi tháng, năm sinh như:

  • Chỉ ghi sinh 08/2003 thì được xác định sinh ngày 01/08/2003 và đến 01/08/2021 là đủ 18 tuổi, kể từ ngày 01/08/2021 trở đi là bạn nữ này đủ điều kiện về độ tuổi được kết hôn theo pháp luật Việt Nam;
  • Chỉ ghi sinh năm 2003 thì ngày sinh được xác định là 01/01/2003 nên “đủ 18 tuổi” được tính khi bước sang ngày 01/01/2021, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi là bạn nữ này đủ điều kiện về độ tuổi được kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp nếu người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, thì quy định về độ tuổi cũng cần đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật nước người đó có quốc tịch. Ví dụ như nữ mang quốc tịch Việt Nam 19 tuổi và nam mang quốc tịch Anh 19 tuổi, vì theo quy định của pháp luật Anh hai người này hoàn toàn đủ độ tuổi được đăng ký kết hôn, nên nếu hai người đăng ký kết hôn bên Anh thì đã đủ điều kiện về độ tuổi.

6. Chưa đủ tuổi kết hôn nhưng làm đám cưới có được không?

Chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn tổ chức đám cưới sẽ bị chính quyền nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính về hành vi trên.

Nếu bạn cố tình tổ chức sẽ quy sang vi phạm tảo hôn, tổ chức tảo hôn theo Điều 148 BLHS. “Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn”

Bao nhiêu tuổi được kết hôn? Độ tuổi đăng ký kết hôn mới nhất 2021
.