Tips tổ chức sự kiện teambuilding thành công

Một doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả khi các thành viên trong doanh nghiệp đó có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, vì vậy sự kiện Teambuilding là yếu tố đặc biệt cần thiết cho sự phát triển của công ty.

Tuy nhiên, để xây dựng hoạt động nhóm phù hợp cần phải xem xét đến nhiều yếu tố khác nhau từ tính cách của mọi người đến việc tìm ra những sở trường của họ.

1. Xác định nhu cầu của nhóm

Khi bạn lên kế hoạch cho một sự kiện Teambuilding, điều quan trọng là bạn phải biết bạn muốn đạt được gì từ sự kiện này. Hoạt động Teambuilding không chỉ là việc cần làm cho của mỗi doanh nghiệp mà đằng sau nó luôn tồn tại một lý do nhất định. Có phải để các thành viên hiểu nhau hơn không? hay là để giải quyết một mối quan tâm cụ thể hay để nhóm học hỏi điều gì đó mới?

Hiểu được các nhân viên trong doanh nghiệp cần và muốn gì là điều quan trọng khi thiết lập các sự kiện Teambuilding mang lại hiệu quả như mong muốn.  

2. Phân bổ ngân sách

Mỗi sự kiện bạn đều cần cân đối ngân sách phù hợp để cho hoạt động đạt được hiệu quả mà vẫn đảm bảo chi phí hợp lý.

Khi đưa ra một ngân sách thực tế, có thể tham khảo ngân sách cho sự kiện Teambuilding trước đây như thế nào. Điều chỉnh theo chi phí của bạn với các sự kiện trước có thể giúp đạt được kỳ vọng và cũng cần tính thêm ngân sách cho những chi phí phát sinh. Đặc biệt, việc vận chuyển, đặt địa điểm, nhà cung cấp hoạt động, thực phẩm và bảo hiểm sẽ phải được tính đến.

3. Khảo sát và lựa chọn địa điểm kỹ càng

Lựa chọn địa điểm phù hợp cho sự kiện là tiêu chí quan trọng trong tổ chức sự kiện, địa điểm thực hiện cần phù hợp với những hoạt động sẽ diễn ra trong sự kiện. Những ý tưởng sáng tạo để việc lựa chọn địa điểm góp phần đáng kể vào việc tạo ấn tượng với khách tham dự.

4. Chọn thời gian thích hợp

Một phần của việc làm hài lòng mọi người là thời gian tổ chức sự kiện phù hợp với toàn bộ nhóm của bạn. Bạn sẽ phải cân nhắc lịch làm việc và lịch bận rộn trước khi hoàn thiện những chi tiết này để đảm bảo số người tham gia sự kiện là tối đa.

Ngoài ra, bạn sẽ phải tính đến thời tiết và mùa nếu định làm gì đó bên ngoài.

5. Xây dựng chương trình

Lập ra một chương trình làm việc có thể giúp bạn sắp xếp lịch trình trong ngày và dễ dàng thông báo với đồng nghiệp của mình chính xác những gì sẽ diễn ra để họ có thể đến nơi chuẩn bị và tập trung.

Làm nổi bật các hoạt động chính xác, thời gian đến và đi, điểm gặp gỡ và thời gian hoạt động. Từ đây, họ nhận thức được ngày hôm nay sẽ như thế nào và có thể bắt đầu chuẩn bị cho riêng mình về việc hoàn thành công việc, thực hiện bất kỳ công việc cần thiết nào liên quan đến sự kiện và thậm chí chuẩn bị tinh thần cho chính ngày hôm đó. Bạn nên sắp xếp chương trình làm việc trước một vài tuần.

6. Bỏ qua chức danh trong công ty

Một điều mà sự kiện Teambuilding cần phải đạt được chính là làm cho tất cả mọi người tham gia cảm thấy thoải mái. Để đạt được điều này, bạn có thể đảm bảo rằng tất cả nhân viên cảm thấy như họ đang bình đẳng với nhau và tạm thời quên đi chức danh và cái tôi của công việc. Mọi người sẽ có thể trò chuyện thoải mái và gắn kết hơn khi không có cấp dưới hoặc cấp trên, thêm vào đó, nó cho phép những người thường ngày không ở những vị trí như vậy thể hiện phong cách lãnh đạo của riêng họ.

.